Udstilling

[3] Strandinger på Vestkysten

Se en strandingsauktion

[3] fortæller om nogle af de tusindvis af strandinger på den jyske vestkyst og om kystbefolkningens møde med strandede søfolk fra hele verden. Du kan prøve at finde strandede skibe på de to skærme, hvor du også får viden om redningsstationer, sømærker og fyrtårne langs kysten.

På den tyndt befolkede vestkyst var de lokale altid parate til at tage godt imod forulykkede søfolk, levende som døde, uanset hvor mange der kom i land. De levende blev indlogeret på gårde og i fiskerhuse, mens de døde blev lagt i udhuse, indtil der var holdt ligsyn. En stranding betød ofte en økonomisk gevinst for de lokale, der kunne tjene en dagløn ved at hjælpe til, f.eks. med at bjerge lasten fra skibet. Kig ind bag lågerne i skabet og lyt til historierne.