Menu

Strandingsmuseet får arkitekturpris

Strandingsmuseum St. George modtog 5. oktober Holstebro Kommunes Arkitekturpris 2017.

I begrundelsen for at tildele prisen til museet hedder det:

»Strandingsmuseum St. George har med sin væsentlige historie og attraktive placering betydning både lokalt, nationalt og internationalt.

Med den nye ombygning og generelle gentænkning af sit formål og potentiale er det bedømmelseskomiteens holdning, at det på mange måder er lykkedes med at skabe et særligt sted med sin egen identitet og karakter, der både passer til formål og sted.«


Fra venstre Arkitekt Gemma Lalanda, arkitekt Frank Maali, museumsinspektør Helle Sigh og museumsdirektør Ingeborg Svennevig.