Menu

Festlig åbning af særudstillingen “Havfald”

Søndag den 4. marts 2018 slog Strandingsmuseum St. George dørene op for særudstillingen Havfald.

Omkring 120 mennesker var samlet i i særudstillingslokalet, da museumsdirektør Ingeborg Svennevig bød velkommen og takkede de mange, både medarbejdere og eksterne kræfter, der havde bidraget til realiseringen af "Havfald".

                             

Herefter holdt Karsten Filsø fra Kommunernes Internationale MiljøOrganisation (KIMO) åbningstalen, hvor han blandt andet omtalte affaldet fra havet som "... vor tids strandinger eller mere præcist strandingsgods". Karsten Filsø kunne endvidere oplyse, at der på den jyske vestkyst årligt opsamles 1,7 tons affald pr. km, og at der sidste år blev indsamlet omkring 31 tons alene på vestkyststrækningen i Holstebro kommune. Mængden varierer fra år til år, idet vind og strøm afgør, hvor meget der bliver skyllet op på stranden.

Trods de dystre perspektiver, så Karsten Filsø dog også begyndende tegn på, at udviklingen er ved at vende. ”Mange virksomheder ser efterhånden en mulighed for at tjene penge på genbrug," sagde han. "Eksempelvis er et norskejet firma i Salling på vej med at lave brændstof af blødt plast. I dag har vi ikke anden mulighed end at brænde det."

I direkte forlængelse af åbningstalen vandrede en harmonikaspillende isbjørn og dens lille unge gennem lokalet slæbende på en stor sæk fyldt med plastikposer. Da sækken brast og poserne vældede ud, slog isbjørnen tonen an til "Så går vi rundt om en enebærbusk" og gik forrest i en kæde, som tilskuerne straks tilsluttede sig. Undervejs i sangen blev de mange bæreposer samlet op og hængt op med klemmer på en tørresnor - et sigende billede på, at vi skal huske at indsamle plastikken op og genbruge den. I isbjørnekostumerne gemte sig skuespiller og musiker Kai Bredholt, Odin Teatret, og hans datter Maria.

Efter det musikalske indslag var der traktement med kager i alle regnbuens farver leveret af Café-Restaurant St. George.

Særudstillingen "Havfald" kan opleves på Strandingsmuseum St. George i resten af 2018 og ind i 2019.