Menu

Det sker

Vinterferie for børn på Strandingsmuseum St. George

8.-16. februar

 

Vinterferiequiz - hele ugen

Test din viden og vind! Gå på opdagelse i museets udstillinger og find svarene på på spørgsmålene i vinterferie- quizzen.  Hver dag trækkes lod blandt besvarelserne om en maritim præmie, som vinderne får tilsendt med posten efter uge 7.

Tirsdag den 11. og torsdag den 13. februar, begge dage 13-16:

Lær at binde knob og splejse tov som en rigtig sømand - workshop for børn med tidl. langturskaptajn Jørgen Melchiors

Det er gratis for museumsgæster at deltage i vinterferiens aktiviteter.

 

 

Torsdag den 20. februar 2020 kl. 19.00

 

Den dansk-lybske flådes forlis ved Gotland i 1566 – en ukendt katastrofe.

Foredrag ved Marie Jonsson, vikarierende marinarkæolog på Strandingsmusem St. George.

                                          

Under en pludseligt opstået storm i sommeren 1566 forliste 12 danske og tre lybske krigsskibe, der lå for anker ud for Visby på Gotland. Mellem 4000 og 8000 mænd mistede livet og forsvandt i havet. Hvad skete der, og hvordan kunne det gå så galt, at næsten halvdelen af den dansk-lybske flåde gik tabt i uvejret? De færreste danskere har hørt om katastrofen, og ikke engang på Gotland er den en kendt del af historien. Med marinarkæologiens hjælp er der i det seneste årti dukket meget mere viden op om den ukendte katastrofe.

Marinarkæolog Marie Jonsson, der selv er fra Gotland, har deltaget i de seneste marinarkæologiske og historiske undersøgelser af den dansk-lybske flådes forlis. Undersøgelserne er foregået i regi af Heritage Underwater Maritime Archaeology Gotland (HUMA), og i sit foredrag vil hun præsentere den nye viden.

Pris: 50 kr. Gratis for medlemmer af Støtteforeningen for Strandingsmuseum St. George